Žlebovi, njihove oblike, montaža in vzdrževanje

Pomembni del naših domov so žlebovi, ni pa nujno da so standardne oblike, ampak si jih oblikujemo po naših željah in potrebah. Je res, da so manj opazni pri hišah in objektih, pa vendarle imajo zelo pomembno nalogo, od nas pa je odvisno v kakšni podobi se bodo pokazali na našem objektu. 

Kot že omenjeno so žlebovi po navadi polkrožne oblike, vendar je danes že marsikje opaziti takšne, ki od standarda nekoliko odstopajo. Tako si danes lahko izberemo obliko, ki po naših merilih najbolj ustrezajo in se podajo na naš objekt, na katerem bodo žlebovi opravljali svojo nalogo. V kolikor želimo imeti nevidne žlebove, so škatlaste oblike, tako jih lahko oblečemo v les ali njemu podobnim materialom. Kar se tiče pa vgradnje škatlastih žlebov moramo v nekaterih primerih načrtovati vgradnjo le teh že pred pričetkom gradnje. 

Tako kot imajo pomembno vlogo žlebovi, tako moremo biti pozorni tudi na padne cevi, ki so del žlebnega okovja. Padne cevi izberemo glede na površino strehe, saj je potreben natančen izračun deževnice, ki bo s površine strehe stekla po žlebovih, iz njih pa v padne cevi. V kolikor niso dovolj veliki premeri padnih cevi, se kaj hitro lahko zgodi, da bo ob večjem nalivu odvečna deževnica stekla mimo padne cevi, ravno zaradi premajhnega premera. Ob primernih premerih padnih cevi se tako izognemo zamakanju sten in fasade, ter preprečimo nastajanje vzdrževalnih stroškov.

Žlebove montiramo na streho z minimalnimi nakloni, uporabljamo materiale zaradi katerih se žlebovi ne povesijo, tudi ob stalnem odtekanju deževnic, je pa potrebno predvideti raztezanje in krčenje materialov zaradi vremenskih pogojev, težo deževnice v žlebovih ob nalivih in podobno. 

Glede na okolico v kateri živimo je smotrno razmisliti tudi o dodatkih, ki jih žlebovi potrebujejo, za njihovo 100% funkcionalnost. Tako na objekte, ki se nahajajo ob gozdovih namestimo lovilne mrežice za listje, ki lahko zamašijo padne cevi, v mestih pa je potrebno predvidevati v zimskem času na nastanek ledenih sveč, v tem primeru na žlebove namestimo grelnike.

 …