Rak je splošno poimenovanje za obsežno skupino različnih bolezni

Rak velja za splošno ime za precej obsežno skupino različnih bolezni. Njihova skupna ključna značilnost je nenadzorovana razrast spremenjenih rakastih celic. Obstajajo torej različne vrste oziroma različni tipi raka. Ko govorimo o osnovnem razvrščanju predvsem upoštevamo mesto oziroma organ, kjer se je rak pojavil. Tako lahko govorimo o raku pljuč, raku dojke, kostnem raku.

Natančnejšo vrsto raka pa se lahko določi s pomočjo mikroskopskega pregleda rakastega tkiva. Pri tem pa lahko ločimo štiri kategorije bolezni. To so karcinomi, sarkomi, levkemije ter limfomi.

Vzroki za nastanek raka

Kar 80 % bolezni rak se lahko pojavi povsem po naključju. Jasnega vzroka za nastanek pri tem torej ne poznamo. Med ključne dejavnike okolja, ki vplivajo na nastanek tovrstne bolezni, pa prištevamo starost, prehranjevanje, debelost, kajenje, dolgotrajno izpostavljenost kemičnim snovem, izpostavljenost visokim dozam sevanja, nekatere viruse, škodljive ultravijolične žarke, sistemske imunske bolezni.

Najpogosteje se rak pojavi pri ljudeh, ki so starejši od 50 let. Da se bodo pojavile nekatere vrste raka, se poveča verjetnost pri uživanju hrane z veliko maščobe in holesterola. Predvsem je tukaj večja verjetnost pojava raka debelega črevesa. Čeprav debelost ni povsem jasno povezana z rakom, nekatere raziskave vendarle nakazujejo na to, da debelost pripomore k nekaterim vrstam raka. Nedvomno pa močno poveča tveganje za raka kajenje cigaret. Tveganje je prav tako večje tudi pri pasivnih kadilcih. Ne nazadnje pa nekatere imunske bolezni, kot je na primer AIDS, okvarijo mehanizme, ki sicer organizem učinkovito varujejo pred nastankom nekaterih vrst raka.

20 % raka je dednega

Če je rak deden, to pomeni, da se je okvarjeni gen s staršev prenesel na njihove otroke oziroma potomce. Vseeno pa se je treba zavedati, da prisotnost okvarjenega gena še ne pomeni, da bo nekdo zbolel za rakom. Če na primer obstaja sum dednega raka, se lahko člani družine udeležijo posebnega testiranja oziroma genetskega svetovanja. Vsem družinam z velikim tveganjem zato priporočajo redni pregledi, s katerimi se lahko že v zgodnji fazi odkrije rak.